Zorg in natura

Wat is zorg in Natura?

Als je kiest voor zorg in natura kiest krijgt de hulpverlener een indicatie en zorgt de hulpverlener er zelf voor dat de uitbetaling plaatsvindt. Hier heb je als hulpvrager geen verantwoording voor het uitbetalen van de hulpverlener. Het uurtarief staat vast, dus als hulpverlener is er bekend wat deze als uurloon kan verwachten. Het kan per gemeente verschillend zijn hoe ze de indicatie afgeven. Bij de ene gemeente zal dit zijn via een uur indicatie dus het aantal uur dat de hulpverlener krijgt om in een week bij een cliënt te werken. Bij andere gemeente werken ze met verschillende klassen, dit is dan meestal laag, midden en hoog. Meestal kun je vooraf al zien welke organisatie een contract hebben met de gemeente.

Wat is WLZ?

WLZ staat voor wet langdurige zorg. Hiervoor kom je meestal in aanmerking als blijkt dat je echt 24-uurs zorg nodig hebt of moet wachten voor een opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Je kan dit ook aanvragen via een zorginstelling, maar ook via PGB. Meestal zit hier alles bij elkaar, dus begeleiding, verzorging, verpleging, etc. je wordt hierbij ingedeeld in schalen. Je moet hiervoor dus eerst een bepaalde schaal bereiken voor je hiervoor in aanmerking komt. En je moet dus ook echt 24 uur per dag zorg nodig hebben. Als je deze indicatie hebt gaan de nota’s naar het zorgkantoor. Die zorgt voor een contract en een nog in te vullen behandel-/begeleidingsplan Als je zorg in natura hebt, verzorgd de organisatie dit.

Schuiven naar boven