Zorgbureau
Amfi

Zorgbureau
Amfi

Mijn naam is Gerrie Blootshoofd en ik ben de oprichtster van Zorgbureau Amfi. Mijn doel is om een hulpvrager terug te brengen in balans. In balans met zichzelf, familie, gezin of de maatschappij. Ieder in zijn tempo en op eigen wijze. Ieder op zijn niveau.

Zorgbureau Amfi

Zorgbureau Amfi bestaat uit vier medewerkers. Mijzelf als maatschappelijk werker, Annabel Kanters als pedagoog, Ineke Muller-Roovers en Danielle Roestenburg. Zoals hierboven al gezegd is Annabel onze pedagoog. Zij heeft in 2008 de opleiding HBO pedagogiek afgerond en is sindsdien ook aan het werk al pedagoog. Daarvoor heeft zij een MBO opleiding gedaan en werkervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ineke doet huishoudelijke ondersteuning met lichte begeleiding. Danielle Roestenburg is er als laatst bij gekomen als ambulant begeleidster en vangt een stukje zorg mee op. Momenteel volg zij een BBL-opleiding voor extra verdieping in haar werk/begeleiding

Begeleiding | verzorging | huishoudelijke hulp

Wij verzorgen begeleiding en verzorging maar ook huishoudelijke hulp. Op basis van PGB. Dit houd in dat u via uw gemeente een aanvraag kan indienen voor PGB en ons dan kan inhuren. In de gemeente Oosterhout zijn wij met cliënten vanaf 18 jaar in te huren op basis van Zorg in natura. Ook dit verloopt via de gemeente. Voor verzorging kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar, via een aanmelding daar kunt u ons weer inhuren. Kunt u bovenstaande niet zelf kunt u ons altijd vragen om u te helpen, wij doen dit graag voor u. Ook stichting MEE kan u altijd helpen bij het maken van een aanvraag. Hier kun je ook een psychologisch onderzoek aanvragen. MEE is een organisatie die werkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor het aanvragen van een WLZ indicatie ( Wet Langdurige Zorg ) moet u zich aanmelden bij het CIZ. Mensen komen nu alleen maar bij het CIZ terecht als ze een Wlz wet langdurige zorg nodig hebben. Voor begeleiding en dagbesteding en jongeren die ook logeren of een dagbesteding-groep nodig hebben, moet een aanvraag gedaan worden bij de gemeente. Bij het aanvragen van verzorging en verpleging wordt de indicatie meestal gedaan door een wijkverpleegkundige in de woonplaats van de aanvrager. Deze vraagt dan meestal of ze het in natura willen of op basis van PGB.
Schuiven naar boven