Over Amfi

Als ambulant begeleider werk ik -in een solistische positie- binnen gezinnen waar sprake is van meerdere problematieken. Ik signaleer en verwijs door. Ik werk met de gezinnen zelf aan de problematiek. Het zelfstandig werken in de gezinnen vind ik prettig. Ik draag mijn verantwoording, zet verschillende middelen in en onderhoud nauw contact met verschillende disciplines.

Eigen visie

Mijn werk bestaat op dit moment uit mensen ondersteuning bieden in de thuissituatie. De ondersteuning is zeer divers. In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de zorg, Hierbij heb ik ook een eigen visie ontwikkeld. Daarom ben ik met mijn eigen zorgbureau begonnen: Zorgbureau Amfi. Hierdoor kan ik die eigen visie nog meer en beter uitdragen.

Door zelfstandig te werken kan ik mijn visie uitdragen en ook volgens mijn eigen visie werken. Mijn visie is dat ik mensen behandel zoals ik zelf graag behandeld zou willen worden. En misschien nog wel belangrijker dat ik een situatie instap zonder vooroordelen.

Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning aan:

  • Kinderen met een beperking
  • Ouders met een beperking
  • Mensen met een beperking
  • Mensen met psychische problemen

Wat kunnen wij bieden

  • psychische sociale hulpverlening
  • schuldhulpverlening
  • het zoeken naar werk of dagbesteding
  • het aangaan van gesprekken met andere organisaties
  • pedagogische ondersteuning
  • het aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtscheldingen
Schuiven naar boven