PGB

Wat is PGB?

PGB staat voor Persoonsgebonden budget, hierbij is de aanvrager altijd verantwoordelijk voor het budget en het kiezen van een hulpverlener.
Als je hiervoor kiest stel je samen met de hulpverlener een contract op deze kun je vinden op de website van de SVB. Deze verzorgen ook de betaling aan de hulpverlener. De budgethouder bepaald het bedrag dat de hulpverlener gaat verdienen. De hulpverlener is er echter wel vrij in om wel of niet akkoord te gaan met dit bedrag.
Per gemeente zijn er verschillende bedragen voor het PGB budget. Als een gemeente zelf al een tarief heeft bepaald mag je deze niet overschrijden. Dit bedrag mag je dan ook maximaal aan een hulpverlener uitbetalen.

Wat is PGB verzorging/verpleging?

Hierbij krijg je dus een PGB voor je verzorging en of verpleging. Ook hier heb je zelf in de hand wie je hiervoor inhuurt. De hulpverlener moet hiervoor wel in het bezit zijn van een AGB code. De hulpverlener dient de nota in bij de cliënt en deze is er dan dus verantwoordelijk voor dat deze bij het ziekenfonds terecht komt. Het is dus zo dat je deze vorm van PGB aanvraagt via je eigen ziekenfonds.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. U bent dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Het PGB kan door verzekerden worden ingezet om AWBZ-zorg in natura geheel of gedeeltelijk te vervangen. Dit kan bij de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en tijdelijk verblijf.

Geldige indicatie PGB via CIZ

Om mij te kunnen inhuren is het nodig een geldige indicatie voor PGB aan te vragen. Dit kunt u doen door een indicatie aan te vragen bij het CIZ. Dit is een instelling die bekijkt of u in aanmerking komt voor zorg op basis van PGB.
Om een aanvraag te doen bij het CIZ en bij de juiste persoon is het belangrijk om naar een CIZ bureau te zoeken bij u in de buurt. Dit kunt u doen door naar de website van CIZ te gaan en via uw postcode uit te zoeken bij welk CIZ bureau u de aanvraag kunt neerleggen.

Schuiven naar boven